Vizcaya Gardens Panorama #1, Florida 07 - Color Pan